Adatkezelési Tájékoztató - civilshop

Nonprofit webáruház
kutya- és macskatápok
Az Ön kosara:
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi és Adatkezelési
TájékoztatóA
Kutyavilág Alapítvány
www.civilshop.hu
természetes személyek személyes adatinak kezelésére vonatkozó
Adatvédelmi és Adatkezelési TájékoztatójaAdatkezelő neve: Kutyavilág Alapítvány
Verziószám: v1.0
E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira és a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére.

Érvényes 2018.07.08-tól

Tartalomjegyzék:

1. fejezet Általános - nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó - tájékoztató
1.1 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja
1.2 Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk
1.3 Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

2. fejezet Az adatkezelő adatai
2.1 Az adatkezelő adatai
2.2 DPO – Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

3 fejezet A kezelt személyes adatok köre, adatkezelési célokként
1. számú cél – Webáruház üzemeltetésével, számlázással kapcsolatos adatbázis kezelése
2. számú cél – Minőségi kifogások kezelése, visszavét
3. számú cél – Munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő adatkezelése

4. fejezet Az adatkezelő egyedi adatkezelése

5. fejezet Adattovábbítások

6. fejezet Cookie-k (Sütik)
6.1 Mi a süti (cookie)?
6.2 Miért használunk sütiket?
6.3 Milyen sütiket használunk?
6.4 Süti beállítások

7. fejezet Az érintett jogai
7.1 Tájékoztatáshoz való jog
7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga
7.3 Helyesbítés joga
7.4 Törléshez való jog
7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
7.6 Adathordozáshoz való jog
7.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
7.8 Tiltakozás joga
7.9 Visszavonás joga

8. fejezet Az érintett jogérvényesítési lehetőségei
8.1 Első körben az adatkezelőnél éljen panaszával
8.2 Másod sorban forduljon a Hatósághoz
8.3 Végső esetben forduljon Bírósághoz

9. fejezet Adatvédelem
9.1 Adatvédelmi incidens
9.2 Általános adatvédelmi szabályozások

10. fejezet Egyéb rendelkezések

11. fejezet Adatvédelmi kisokos1. fejezet
Általános - nem konkrét adatkezelési célra vonatkozó - tájékoztató


1.1 Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja

A Kutyavilág Alapítvány 7632 Pécs,Maléter Pál út 130. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban és a hatályos nemzetközi jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Kutyavilág Alapítvány adatkezelésivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. első emelet címen, kifüggesztve a kiszolgáló pultnál, illetve a székhelyén.

A Kutyavilág Alapítvány fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásról kellő időben értesíti a közönségét, ez előzőekben megadott webcímen.

A Kutyavilág Alapítvány elkötelezett ügyfele és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Kutyavilág Alapítvány a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, ami az adatok biztonságát garantálja.

1.2 Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk

Az adatkezelés céljainál “adatkezelő”-ként megjelölt személy (aki, vagy amely önállóan vagy többes adatkezelés esetén másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja) (továbbiakban: adatkezelő) személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.
Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az adatkezelő az eltérő céllal kezelt adatokat külön-külön (adatkezelésként kezelve) tart nyilván és  ad róla tájékoztatást jelent Adatkezelési Tájékoztató “Adatkezelési célok” fejezetében.

Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adott adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, továbbá biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

1.3 Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

Az adatkezelő egyes adatkezelési műveletek elvégzéshez (mint például a könyveléshez, csomagszállításhoz, tárhelyszolgáltatáshoz) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hoz, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az  adatkezelő rendelkezései szerint dolgozza fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végez, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést az adatkezelő és adatfeldolgozó(i) írásba foglalták. Az adatkezelő adatfeldolgozással nem bízott meg olyan szervezetet, amely a feldolgozandó személyes adatok saját üzleti tevékenysége során történő felhasználásában érdekelt. Az adatkezelő által adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. Az igénybe vett adatfeldolgozók adataira és tevékenységére vonatkozó részletek az adatkezelési céloknál kerültek feltüntetésre.


2. fejezet
Az adatkezelő adatai

2.1 Az adatkezelő adatai

Név: Kutyavilág Alapítvány
Székhely címe: 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15
Levelezési cím: 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15
Cégjegyzékszám: 02-01-0001813
Adószám: 18743072-2-02
A bejegyző bíróság megnevezése: Pécsi Törvényszék


2.2 DPO – Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Adatvédelmi tisztviselő a vállalkozásnál a kötelezettség hiányában nincs kinevezve. Az adatvédelmi feladatok elvégzésével adatvédelmi képviselő került kinevezésre, mely pozíció nem azonos a GDPR rendelet által DPO-Adatvédelmi tisztviselőként jelölt pozícióval. Feladata és kötelezettségei - bár hasonló a DPO feladatkörével – nem tartoznak a GDPR rendelet által meghatározott körbe, így külön bejelentési kötelezettséget sem kell alkalmazni vele tekintetben. A pozíció célja az ügyfelek megkereséseink egységes és gyors kezelésének biztosítása.
Amennyiben kérdése van társaságunk felé, az alábbi elérhetőségen tud velünk kapcsolatba lépni. Adatvédelmi képviselőnk szívesen áll a rendelkezésére.

Adatvédelmi képviselőnk neve: Schmidt Csaba
Levelezési címe: 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15
E-mail címe: dpo@kutyavilag.org
Telefonszáma: 06 20 6615533


3 fejezet
A kezelt személyes adatok köre, adatkezelési célokként,
külön-külön meghatározva


1. számú cél – Webáruház üzemeltetésével, számlázással kapcsolatos adatbázis kezelése

Az Adatkezelő adatai
Kapcsolattartó (neve): Schmidt Csaba, kurátor
Telefonszám: 06 20 6615533
E-mail cím: info@civilshop.hu
Adatkezelő adószáma: 18743072-2-02
Adatkezelő neve: Kutyavilág Alapítvány  
Adatkezelő típusa: alapítvány
Adatkezelő címe: 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15

Tényleges adatkezelés címe: www.civilshop.hu és 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15

 3.
Az adatkezelés célja: A webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése
Adatkezelés céljának leírása: árucikk és szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli bizonylatokat tekintve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

Adatfeldolgozás
Könyvelési szolgáltató
Kapcsolattartó neve: Micsinai Richár Péter
Telefonszám: 06 30 9849540
E-mail cím: micsinairp@gmail.com
Adatfeldolgozó neve: Micsinai Richár Péter e.v.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Számviteli, könyvelési szolgáltatás
Adatfeldolgozó címe: 7400 Kaposvár, Iszák u. 4.
Adatfeldolgozás helye: 7400 Kaposvár, Iszák u. 4.  
Adatfeldolgozási technológia: számviteli programmal és manuálisan

Tárhelyszolgáltató
Kapcsolattartó neve: Almási Ildikó
Telefonszám: 06 1 7004140
E-mail cím: info@tarhelypark.hu
Adatfeldolgozó neve: Tárhelypark Kft.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Tárhelyszolgáltatás
Adatfeldolgozó címe: 1122 Gaál József utca 24.
Adatfeldolgozás helye: www.tarhelypark.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

Futárszolgálat
Kapcsolattartó neve: Lipóczki Dávid
Telefonszám: 06 70 6010307
E-mail cím: info@ldtrans.hu
Adatfeldolgozó neve: Lipóczki Dávid e.v.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Futárszolgálat
Adatfeldolgozó címe: 6500 Baja Kálvária u. 55.
Adatfeldolgozás helye: www.ldtrans.hu és 7630 Pécs, Diósi út 49.
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel és manuálisan

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az érintettekre vonatkozó adatok:

Személyes adat megnevezése és az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné
Vezetéknév, Keresztnév - (Kapcsolattartáshoz, számlázáshoz)
E-mail cím - (kapcsolattartáshoz, technikai művelet végrehajtásához)
Értesítési telefonszám - (Kapcsolattartáshoz)
Számlázási név (ha eltér) - (Számlázáshoz)
Számlázási cím (ország, irsz, város, utca, házszám) - (Számlázáshoz)
Szállítási cím, amennyiben eltér a számlázási címtől (ország, irsz, város, utca, házszám) - (Számlázáshoz, szállításhoz)

Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges a jelen adatkezelési céllal kapcsolatos adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelhet, tekintve hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Az adatok kezelésének időtartama: Az adatkezelő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott ideig, a bizonylatok keletkezésének évét követő 8 évig tárolja.

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

Érintettek köre: A  megvásárolható árut szolgáltatást megrendelő természetes személyek

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre jogosult tagjai valamint az operatív feladatokat elvégző megbízottjai férnek hozzá.

Adattovábbítás
Ezen célú adatkezelés során kezelt adatok az Adatkezelési Tájékoztató 3. fejezete 1.számú cél 5.) bekezdés alatt megtalálható adatfeldolgozók részére kerülnek továbbításra.


2. számú cél - Minőségi kifogások kezelése, visszavét

1.)        Az Adatkezelő adatai
Kapcsolattartó (neve): Schmidt Csaba, kurátor
Telefonszám: 06 20 6615533
E-mail cím: info@civilshop.hu
Adatkezelő adószáma: 18743072-2-02
Adatkezelő neve: Kutyavilág Alapítvány  
Adatkezelő típusa: alapítvány
Adatkezelő címe: 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15

Tényleges adatkezelés címe: www.civilshop.hu és 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15

Az adatkezelés célja: A vállalkozás által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: A Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése, valamint a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

Adatfeldolgozás
Ezen adatkezelési céllal nincs adatfeldolgozási tevékenység.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az érintettekre vonatkozó adatok:

Személyes adat megnevezése és az ok, amiért az adatkezelő kezelni szeretné
a panasz egyedi azonosítószáma - (beazonosíthatóság)
a vásárló neve, lakcíme - (Törvényi kötelezettség)
a panasz leírása - (Törvényi kötelezettség)

Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges a jelen adatkezelési céllal kapcsolatos adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelhet, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
Az adatok kezelésének időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,
A vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.
Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett

Érintettek köre: A  megvásárolható árut szolgáltatást megrendelő természetes személyek

 8.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre jogosult tagjai valamint az operatív feladatokat elvégző megbízottjai férnek hozzá.

 9.
Adattovábbítás
Ezen célú adatkezelés során kezelt adatok nem kerülnek továbbításra.


3. számú cél -  Munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő adatkezelése

1.)        Az Adatkezelő adatai
Kapcsolattartó (neve): Schmidt Csaba, kurátor
Telefonszám: 06 20 6615533
E-mail cím: info@civilshop.hu
Adatkezelő adószáma: 18743072-2-02
Adatkezelő neve: Kutyavilág Alapítvány  
Adatkezelő típusa: alapítvány
Adatkezelő címe: 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15

Tényleges adatkezelés címe: 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15 és 7400 Kaposvár, Iszák u. 4.

Az adatkezelés célja:  A munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása

 4.
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3) bekezdése és az érintett hozzájárulása  - Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont és 6. § (6) bekezdése

 5. Adatfeldolgozás
Kapcsolattartó neve: Micsinai Richár Péter
Telefonszám: 06 30 9849540
E-mail cím: micsinairp@gmail.com
Adatfeldolgozó neve: Micsinai Richár Péter e.v.
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Számviteli, könyvelési szolgáltatás
Adatfeldolgozó címe: 7400 Kaposvár, Iszák u. 4.
Adatfeldolgozás helye: 7400 Kaposvár, Iszák u. 4.  
Adatfeldolgozási technológia: számviteli programmal és manuálisan

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok
Az érintettekre vonatkozó adatok:
munkavállaló kapcsán:
 neve,
 születési neve, helye és ideje,
 állampolgársága,
 törzsszáma,
 anyja születési neve,
 lakóhelyének címe, tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelytől),
 magán-nyugdíjpénztári tagság ténye, belépés ideje (év, hó, nap), bank neve és kódja
 adóazonosító jele,
 társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
 nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén),
 folyószámla száma,
 munkaviszony kezdő napja,
 biztosítási jogviszony típusa,
 heti munkaórák száma,
 telefonszáma,
 családi állapota,
 végzettséget igazoló okmány másolati példánya,
 munka-alkalmassági egészségügyi igazolás,
 munkaköre,
 orvosi alkalmasság ténye,
 erkölcsi bizonyítványának kiállításának dátuma, okmányszáma, kérelem azonosítója,
 a leszámolást követően a munkaköri alkalmassági záró orvosi vizsgálat elvégzésének ténye,
 meghatározott munkakörben vezetési engedély kategóriánkénti egészségügyi alkalmasságának
lejártának időpontja,
 főálláson kívüli munkavégzés esetén jogviszony jellege, munkáltató neve és székhelye, a főálláson kívüli munkahelyen teljesített havi átlagos munkaidő, elvégzendő tevékenység,
 az Mt. 120. § alapján járó pótszabadság igénybevételével kapcsolatosan a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását
megállapítását igazoló okmány fénymásolata, fogyatékossági támogatásra jogosultságot igazoló okmány fénymásolata, vakok személyi járadékára jogosultságot igazoló okmány fénymásolata

Pótszabadság, családi adókedvezmény igénybe vétele, adómentes természetbeni juttatásnak minősülő kedvezményes utazási igazolvány igénylésének vagy adómentes iskolakezdési támogatás céljából munkavállaló 16. életévét be nem töltött hozzátartozójának, élettársának
 születési helye és ideje,
 lakcíme,
 anyja neve
 társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám)
 adóazonosító jele,
 érvényes diákigazolvány meglétének ténye

Az érintett által megadott adatok mindegyike elengedhetetlenül szükséges a jelen adatkezelési céllal kapcsolatos adatkezelés megkezdéséhez, mely adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül – de őt tájékoztatva kezelhet.

A Munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai a szükséges adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és kezelhetők. (Pl. pótszabadság, családi adókedvezmény)
Személyügyi terület adatkezelésének jogalapja esetenként más jogszabály. Az adatkezelés időtartama az adott területre vonatkozó jogszabályok által meghatározott. (Pl. SZJA törvény Mt.)
A személyügyi adatkezelések körében a nem közvetlenül a munkaviszonyból eredeztetett adatkezelések során minden esetben be kell szerezni, a kezeléshez felhasznált nyomtatványba be kell emelni szövegszerűen – az érintett kifejezett hozzájárulását, az adatkezelés céljának és várható időtartamának megjelölésével.

Munkavállalók adatkezelésére vonatkozóan adatvédelmi tájékoztató készült, melynek célja a munkavállalók előzetes tájékoztatása az adatkezelésről.

Az adatok kezelésének időtartama:
 az adatkezelés céljának megvalósulásáig, főszabály szerint
 munkaviszonnyal kapcsolatos jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a munkaviszony megszűnéséig,
 munkaviszonyból fakadó jogosultságokkal kapcsolatosan a nyugdíjfolyósításról szóló
jogszabályokban meghatározott határideig
Az adatok forrása: Az érintettől és egyes esetekben harmadik személytől származó adatok.

Érintettek köre: A  vállalkozás alkalmazottai, egyes esetekben azok hozzátartozói.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő képviseletre jogosult tagjai valamint az erre a célra kinevezett alkalmazottjai férhetnek hozzá.

Adattovábbítás
Ezen célú adatkezelés során kezelt adatokat az Adatkezelési Tájékoztató 3. fejezete 3.számú cél 5.) bekezdés alatt megtalálható adatfeldolgozók részére kerülnek továbbításra.


4. fejezet
Az adatkezelő egyedi adatkezelése

Jelen esetben nem releváns

5. fejezet
Adattovábbítások
Megjegyzés: amennyiben  nem továbbítasz adatot harmadik fél részére, ezt a III. fejezetet töröld
1. számú adattovábbítás - Könyvelési, számviteli célú adattovábbítás
Adatátvevő harmadik személy: Micsinai Richár Péter e.v.
továbbított adatok fajtája, felsorolásuk: Számviteli, munkaügyi, bérszámfejtési dokumentumok
Adattovábbítás címzettjének neve, teljes címe: Micsinai Richár Péter e.v. 7400 Kaposvár, Iszák u.4.
Adattovábbítás jogalapja:   törvény rendelkezése alapján
Adattovábbítás jogalapjának megnevezése:    Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3) bekezdése

2. számú adattovábbítás – Tárhelyszolgáltatáshoz kapcsolódó adattovábbítás
Adatátvevő harmadik személy: Tárhelypark Kft.
továbbított adatok fajtája, felsorolásuk: Internetes űrlapokon megadott adatok, működés biztosításához szükséges technikai adatok
Adattovábbítás címzettjének neve, teljes címe: Tárhelypark Kft. 1122 Gaál József utca 24.
Adattovábbítás jogalapja:   törvény rendelkezése alapján, érintett hozzájárulása alapján
Adattovábbítás jogalapjának megnevezése:    Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

3. számú adattovábbítás – Csomagküldéssel kapcsolatos adattovábbítás
Adatátvevő harmadik személy: Lipóczki Dávid e.v.
továbbított adatok fajtája, felsorolásuk: Számlázási, szállítási adatok
Adattovábbítás címzettjének neve, teljes címe: Lipóczki Dávid e.v. 7630 Pécs, Diósi út 49.
Adattovábbítás jogalapja:   szerződés teljesítéséhez szükséges
Adattovábbítás jogalapjának megnevezése:    Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése


6. fejezet
Cookie-k (Sütik)

6.1 Mi a süti (cookie)?
A süti (cookie) egy kisméretű szöveges fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor Ön meglátogat egy weboldalt. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelésére. Ön bármikor kezelheti süti beállításait böngészője beállításaiban.

6.2 Miért használunk sütiket?
Sütiket használunk oldalaink fejlesztésére,
Felhasználói élmény növelésére,
Oldalaink kezelésének megkönnyítése érdekében,
Információszerzésre felhasználói szokásokról,
Célzott hirdetések elhelyezésére.

6.3 Milyen sütiket használunk?
A sütik számos feladatot látnak el, amelyek közül néhányat az alábbiakban kiemelünk:

A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen munkamenet sütik
Ezek a sütik azért szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék oldalainkat, az oldalon nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Ha bezárja böngészőjét, ezek a sütik automatikusan törlődnek a számítógépéről. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Teljesítményt biztosító sütik
Ezeket a sütiket többek között arra használjuk, hogy tisztában legyünk azzal, hogy látogatóink melyik oldalainkat keresik fel, hogyan és milyen rendszerességgel használják oldalainkat, milyen hosszú ideig tartózkodtak egy adott oldalon. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük itt tájékozódjon:

Kampányaink sikerességének mérésére hirdetőpartnereinktől származó, harmadik fél általi sütiket is használunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking).

Funkcionális sütik
Ezen sütik segítségével az Ön által a felületeken végzett műveletek megjegyzésre kerülnek szolgáltatásaink színvonalának növelése érdekében.

Célzó és hirdetési sütik
Ezeknek a sütiknek a felhasználási célja, hogy felhasználói csoportokat képezve releváns hirdetéseket és tartalmakat lehessen megjeleníteni. Ezek segítségével Ön csak a feltételezett érdeklődési körének megfelelő hirdetésekkel fog találkozni, amit az interneten felkeresett információk alapján algoritmus dolgoz ki. Az ezzel kapcsolatos folyamat manuális bevatakozással történik.

Ezeket a sütiket az Ön gépén tárolja a rendszer. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak.

Használunk remarketing szolgáltatásokat, például a Google AdWords remarketing szolgáltatást is, azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz. Ezeket a sütiket Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében (https://www.google.com/settings/u/0/ads) tilthatja le az ott található utasítások szerint. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről itt (http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/) tájékozódhat.


6.4 Süti beállítások
Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát. Ha törölni akarja oldalainkról származó sütiket, vagy nem kívánja használni azokat, kérjük, tájékozódjon az alábbi linkeken attól függően, hogy milyen böngészőt használ:Felhívjuk figyelmét, hogy sütik tiltása esetén előfordulhat, hogy bizonyos elemek, vagy a weboldal teljes funkcionalitása nem lesz elérhető.7. fejezet
Az érintett jogai
7.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Kutyavilág Alapítvány megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A Kutyavilág Alapítvány Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatója elektronikus formában a: www.civilshop.hu weboldal láblécében  érhető el.

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett (mint bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy) (továbbiakban: érintett) kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő felé intézett kérelem útján történő információszerzésen kívül az érintett a személyes adatait érintő adatkezelésekről az adatvédelmi nyilvántartásból is tájékozódhat. Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

7.3 Helyesbítés joga - Kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését

Az adatkezelő az érintett kérésre alapján megvizsgálja a helyesbítési kérelemben szereplő személyes adatot, hogy az valóban nem felel e meg a valóságnak. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

7.4 Törléshez való jog - Kérelmezheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését

Az adatkezelő az érintett kérelme alapján elvégzi a kérelemben szereplő személyes adatok törlését vagy zárolását. Az adatok törlése során az adatkezelő a személyes adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett kérése alapján történő adattörlésen felül az adatkezelő törli a személyes adatot, ha
 • annak kezelése jogellenes;
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Az adatkezelő a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog – Az érintett kérelmezheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - korlátozását

Az adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatok zárolása során az adatkezelő a személyes adatokat azonosító jelzéssel látja el további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Az adatkezelő akkor korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő a személyes adatok zárolását, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül teljesíti. Az adatkezelő, a zárolásról, értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

7.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az adatkezelő felé intézett kérelem benyújtására az alábbi elérhetőségek bármelyikén lehetséges:

Postai levelezés során: 7632 Pécs Maléter Pál út 130. 4/15.
E-mail cím: info@civilshop.hu

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet kérelmének tárgyával kapcsolatban vagy a kérelem elutasításáról.

7.8 Tiltakozás joga - Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az érintett - nyilatkozat formájában - az alábbi esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:
 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás
 • vagy tudományos kutatás céljára történik.

A tiltakozó nyilatkozat olyan nyilatkozat, amelyben az érintett kifogásolja személyes adatának vagy adatainak kezelését, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

7.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.


8. fejezet
Az érintett jogérvényesítési lehetőségei


8.1 Első körben az adatkezelőnél éljen panaszával

Abban, Ön, mint érintett úgy gondolja, hogy adatkezelő a személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsértette személyiségi jogát, javasoljuk, hogy panaszával első körön az adatkezelőhöz forduljon.

A panaszát az adatkezelő az alábbi elérhetőségein fogadja:
Postai levelezés során: Kutyavilág Alapítvány 7632 Pécs Maléter Pál út 130. 4/15
Telefon: 06 20 6615533  
E-mail cím: info@civilshop.hu

Az adatkezelő a hozzá beérkezett panaszokat a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben az adatkezelő válasza nem érkezik meg önhöz ezen határidőn belül, vagy a válasz megérkezik, de azzal nem ért egyet, úgy fordulhat az adatkezelések kapcsán eljáró hatósághoz.

8.2 Másod sorban forduljon a Hatósághoz

Abban az esetben, ha a személyes adatainak kezelése kapcsán keletkező panaszával az adatkezelőt már megkereste, de a rá - jogszabályilag - meghatározott időn belül nem válaszolt önnek, vagy válaszolt, de válaszával ön nem ért egyet, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).

A NAIH elérhetősége:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 0613911400
www.naih.hu

8.3 Végső esetben forduljon Bírósághoz

Az érintett az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat:
A per során azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
 • jogainak megsértése esetén, valamint
 • ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozási kérelem alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve,
 • ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja (a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül),
 • ha a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén (a kérelem kézhezvételét követő 25 nap után), ha, az érintett az adatkezelő a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait nem fogadja el,
 • ha az adatkezelő megtagadja az érintett adatkezelő kérelmét az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, bírósághoz fordulhat.


9. fejezet
Adatvédelem

9.1 Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

9.2 Általános adatvédelmi szabályozások

Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezte meg és hajtja végre, hogy az, az Info tv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét, így:
 • Az adatkezelő (illetve az általa megbízott az adatfeldolgozó) gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolva és az érintetthez rendelve.
 • Az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választották, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve azon eseteket, amikor ez aránytalan nehézséget jelent az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak.10. fejezet
Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Kutyavilág Alapítvány  a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.11. fejezet
Adatvédelmi kisokos
a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok ­ teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép­, hang­ vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj­ vagy tenyérnyomat, DNS­minta, íriszkép) rögzítése is;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából ­ beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is ­ személyes adatok feldolgozását végzi;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége; az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket ­ és ezáltal a fenyegetettséget ­ a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a minimálisra csökkentik.


Verziószám:  v1.0
Dátum: 2018.07.08..Kapcsolat:

Email: info@civilshop.hu

Telefon: 06 20 6615533
(munkanapokon 10.00-16.00)

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz