Általános Szerződési Feltételek - civilshop

Nonprofit webáruház
kutya- és macskatápok
Az Ön kosara:
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Általános Szerződési Feltételek

"ÁSZF"
Általános Szerződési Feltételek
www.civilshop.hu
                                                        
A www.civilshop.hu elektronikus  kereskedelmi szolgáltatásokat nyújtó weboldal (továbbiakban: weboldal)  Általános Szerződési Feltételei.
                       
Vállalkozás neve: Kutyavilág Alapítvány
Cél szerinti besorolás: Környezetvédelmi alapítvány
Verziószám: 2.1
Közzététel dátuma: 2018.07.08.
                                       
Bevezető
Jelen Általános Szerződési Feltételek  (továbbiakban: ÁSZF) hatálya a Vállalkozás www.civilshop.hu  weboldalon (továbbiakban: weboldal) - az ÁSZF elfogadásával - létrejött  jogviszonyokra terjed ki.
                      
Az ÁSZF azzal a céllal jött létre, hogy  rögzítse Polgári Törvénykönyv szerinti Vállalkozás és az Igénybe vevő,  így a fogyasztó, továbbá a fogyasztónak nem minősülő jogi személyek,  illetve jogi személyiség nélküli szervezetek elektronikus úton történő -  weboldalon keresztül létrejött - szerződéskötéshez kapcsolódó jogokat  és kötelezettségeket, továbbá tájékoztatást adjon az igénybe vevők  részére a szerződés keletkezésével, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos minden  fontos tényről és körülményről.
                       
Az ÁSZF-ben rögzített, igénybe vevőkre  vonatkozó jogok és kötelezettségek nem érintenek minden, a  Vállalkozással - az ÁSZF elfogadásával létrejött - szerződést kötő  igénybe vevőt, egyes jogok és kötelezettségek kizárólag a Polgári  Törvénykönyv szerinti Fogyasztókra érvényesek.
                       
Az ÁSZF, mint szerződési feltétel, a  Vállalkozás által - több szerződés megkötése céljából - egyoldalúan, az  Igénybe vevő közreműködése nélkül előre meghatározott tartalommal bír,  amely tartalmat a Vállalkozás és weboldal szolgáltatásait Igénybe vevő  (másik) fél egyedileg nem tárgyalt meg. Vállalkozás fenntartja a jogot  az ÁSZF módosítására.
                       
A weboldalon (keresztül) megvásárolható  termékek, illetve szolgáltatások igénybevétele azok részére elérhetők/megrendelhetők, akik az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést  megelőzően megismerték majd azt elfogadták.
                       
Az ÁSZF-ben rögzített jogok és kötelezettségek alanyai, illetve azok fogalom meghatározásai:
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Igénybe vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
                       
Jelen ÁSZF tartalmának összeállítása az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően történt, így különösen:
- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint
- a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.
                       
Kérjük, hogy a weboldalon történő megrendelése előtt figyelmesen olvassa el az ÁSZF tartalmát!
                                        
1.) A Vállalkozással kapcsolatos adatok
a.) A vállalkozás adatai
Név: Kutyavilág Alapítvány
Cél szerinti besorolás: Környezetvédelmi alapítvány
Cím: 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15
E-mail cím: info@civilshop.hu
Telefonszám: +36 20 6615533
A regisztráló hatóság neve: Pécsi Törvényszék
Nyilvántartási szám: 02-01-0001813
Adószám: 18743072-2-02
                      
b.) Tárhelyszolgáltató adatai
Név: Tárhelypark Kft.
Cím: 1115 Budapest, Keveháza u. 3
E-mail cím: info@tarhelypark.hu
                                 
2.) Általános rendelkezések
2.1. A szerződés nyelve
Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint  a weboldal, az ügyintézés és a panaszkezelés nyelve magyar.
                      
2.2. A szerződés alakisága, iktatása és utólagos hozzáférhetősége
Jogi szempontból a weboldalon leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. Tekintettel  arra, hogy az ÁSZF elfogadása nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a  Vállalkozás, Igénybe vevővel megkötött szerződést egyedileg nem  iktatja, de rögzíti a szerződéskötés dátumát, valamint tárol - és a  weboldalon elérhetővé tesz - minden érvényben lévő és hatályon kívül  helyezett ÁSZF-et - a hatályba lépés dátumával és verziószámmal lát el  -, így azok későbbi időpontban is hozzáférhetővé válnak.
Az ÁSZF tartalma elsődlegesen szöveges formátumban érhető el a Vállalkozás weboldalának nyitó oldalán/láblécében. Az ÁSZF  változatlan formában történő tárolásának biztosítása érdekében a  Vállalkozás PDF formátumban is közzéteszi az ÁSZF-et.
A Vállalkozás az ÁSZF-et a  közzétételének napjának dátumával és verziószámmal lát el, módosítás esetén azok részére, akiknek hatályban lévő szerződése van, az ÁSZF-et tartós adathordozón, annak elfogadása céljából átadja. Az Igénybe vevő az így átadott ÁSZF-hez a hozzájárulását a következő megrendelés alkalmával tudja megadni. A módosított ÁSZF csak akkor lép hatályba, ha ahhoz az Igénybe vevő kifejezett hozzájárulását adta.
                       
2.3. Magatartási kódex
A Vállalkozás nem csatlakozott a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexhez, így jelen weboldal kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban magatartási kódex nem áll  rendelkezésre.
                       
2.4. A digitális adattartalom működése valamint a hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége
A weboldal a HTTP protokollt használja  arra, hogy Web-dokumentumokat jelenítsen meg az Interneten keresztül -  HTML formátumú weboldalán - az Igénybe vevő számára.
Az így (HTTP protokoll alapján) továbbított képek, grafikai elemek, video- és audioklipek, továbbá más adatok bármely modern böngészőn (az ismert böngészők aktuális verzióin)  keresztül elérhetők, megjeleníthetők bármely olyan eszközön, amely  alkalmas az említett böngészők futtatására.
A felhasználói élmény megfelelősége  érdekében az Igénybe vevőnek kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő  böngésző mellett megfelelő sebességű Internet-hozzáférés álljon a  rendelkezésére.
A weboldalon való vásárlás feltételezi, hogy az Igénybe vevő ismeri az Internet technikai és műszaki korlátait, és a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.
A Vállalkozás nem felelős az Interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az Interneten felmerülő működési hibákért, melyek akadályozzák a zavartalan vásárlást, azok  bármilyen okból is következtek be.
                       
2.5. A digitális adattartalom és az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések
A weboldal használata az Igénybe vevő számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás javasolja, hogy az Igénybe vevő használjon vírusírtó szoftvereket, illetve telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. Az Igénybe vevő számítógépén található adatok védelme az Igénybe vevő feladata.
A weboldalra mutató linket bárki elhelyezhet saját honlapjának felületén a Vállalkozás külön hozzájárulása nélkül. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a Weboldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.
                            
3.) A megvásárolható termékek és elérhető szolgáltatások, valamint a vonatkozó szerzői jogok
3.1. A weboldalon megvásárolható termékek
A Vállalkozás a weboldalon részletesen feltünteti a termék nevét, a termékek lényeges tulajdonságait, így a termék árát, (amennyiben szükséges) egységárát, járulékos költségeit (amennyiben ilyenek vannak), valamint megjeleníti a termék fotóját/fotóit és egyéb, jogszabályban előírt információt. A termékek  adatlapján megjelenített képek egyes esetekben eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.
A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát és a csomagolási költséget, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját  és utánvétes fizetés esetén az utánvét pénzkezelési díját, melyek a  bruttó áron felül fizetendők.
Amennyiben akciós ár kerül feltüntetésre, úgy a Vállalkozás teljes körűen tájékoztatja az Igénybe vevőt az akcióról és annak pontos időtartamáról és egyéb paramétereiről.
                      
3.2. A weboldalon megrendelhető szolgáltatások
A Vállalkozás a weboldalon részletesen  feltünteti a szolgáltatás nevét, a szolgáltatás lényeges tartalmi elemeit, így kifejezetten a szolgáltatásért fizetendő díjat és a szolgáltatás leírását.                       
3.3 A termékekre vonatkozó szerzői jogok                    
4.) A vásárlás általános rendje
A weboldalon keresztül rendelni regisztráció nélkül lehetséges a nap 24 órájában.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10:00 - 16:00 óra között történik.
Termék vásárlása esetén csak magyarországi címre szállítandó megrendelést áll módunkban elfogadni.
A szerződési jognyilatkozat megtétele (az ÁSZF elfogadása) - amennyiben az termék vagy szolgáltatás megrendelésével járt együtt - minden esetben fizetési kötelezettséget von maga után!
                                        
5.) A szerződéskötés folyamata
5.1. A szerződés lépései és technikai feltételei
5.1.1. Termék vásárlása esetén                       
A termék kiválasztása
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház  termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva  megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a  megvásárolni kívánt terméket a „kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. Az oldal fejlécében lévő "Az Ön kosara” gombra  kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket,  valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt  leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra  és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak  is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés elküldése
Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét,  leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni  őket, akkor egyszerűen kattintson a "Tovább" gombra. Áruházunkban regisztráció nélkül vásárolhat. Ha új vásárlóként szeretne vásárolni, akkor adja meg a  vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer sütik (cookie) segítségével eltárol, és a  legközelebbi vásárlás alkalmával már felkínálja a korábban beírt adatokat.  Ha eltérő számlázási és szállítási címet szeretne megadni, kérjük jelölje be az oldal alján lévő négyzetet, majd a megnyíló mezőkbe írja be az adatokat. Kattintson a "Tovább" gombra.

A következő lépésben ellenőrízze a megadott adatok helyességét. Hiba esetén a visszalépéssel javítsa az adatokat. Ha mindent rendben talál, kattintson a "Vásárlás most" gombra. Ezzel a választott fizetési módtól függően az alábbi lépések szükségesek:
 • Bankkártyás vagy Paypal vásárlás esetén a szolgáltató oldalára kerül, ahol az instrukciókat követve tudja a fizetési folyamatot befejezni. Majd visszatér a weboldalunkra.
 • Banki átutalás esetén a megnyíló oldalon megtalálja az utaláshoz szükséges adatokat (és a visszaigazoló emailben is megtalálja azokat), ami alapján el tudja végezni az utalást. A termékek kiszállítása csak az összeg bankszámlánkra történő megérkezése után indul el.
 • Utánvétes vásárlás esetén nincs teendője, kollégánk vagy a futárszolgálat rövidesen jelentkezik a csomaggal. Kérjük készüljön a pontos összeggel, mert a futár nem minden esetben tud nagyobb címletből visszadni.
  Árak
  Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a  webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az Áfá-t  tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási  költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés  véglegesítése előtt, valamint a vásárlási feltételek között is  megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a  termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen  esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk  a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a  megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a  szerződéstől.

  A rendelések feldolgozása
  A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik.

  Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
  Az adatbeviteli hibák javítására a „megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

  Visszaigazolás
  Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy  a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés  beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról.  Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben  található telefonszámok bármelyikét.

  Fizetési feltételek
  Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra, bankkártyás fizetésre és  utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat  szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni  készpénzben a küldemény kézbesítőjének.

  Szállítás
  A küldemények kézbesítése, szállítása a futárszolgálattal történik. A  termék szállítási idejét a webáruház ismerteti a pénztár folyamat során,  valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás  időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben  található telefonszámon.

  Szállítási díjak
  Szállítási díjaink az ország területén egységesek: 10.000.-Ft  kosárérték alatt bruttó  1.900.-Ft, 10.000.-Ft feletti rendelés esetén ingyenes. Utánvétkezelés díja ezen felül 400.-Ft. Magyarországon  kívüli szállítást csak előzetes egyeztetést követően vállalunk.

  A szállítástól elállás
  Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem  teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles  erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést  kiskorúakkal, a megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával  nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

  A termék visszaküldése
  A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

  Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
  A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban  megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést iktatják, utólag  hozzáférhető lesz.

  Elállási jog/ visszaszolgáltatási garancia
  A megrendelő a szerződéstől a törvényben meghatározott időn belül  indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a  megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
  A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt  termék  csomagolását felbontotta, és/vagy rendeltetésszerű használatát már megkezdte.
  A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru  visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt  ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti  az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha  az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra  eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett,  amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy  visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy  hanyagságból idézte elő.
  Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy  (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan  sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék  visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen  nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az  átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia.  Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem  tudunk.
  Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. kormányrendelet  szövegét letöltheti a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóság honlapjáról, illetve az oldalunk láblécében található "Impresszum" aloldalról.

  Tulajdonjogi kikötés
  A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító  tulajdonában marad.

  Megrendelés módosítása, törlése
  A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a  vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a  rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a  vásárló között létrejött szerződésnek. Csupán jelzi a vásárlónak, hogy  rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó  illetékes munkatársa felé.
  Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
  Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a  vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés  teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon  értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés  megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a  "vevőszolgálat" vagy "elérhetőségek" menüpontok alatt található  elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének  visszavonására.
  A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor.
                       
  6.) A vásárlástól való elállási jog Fogyasztónak minősülő igénybe vevők esetén
  A Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés  teljesítése megkezdődött,  Fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás  nélkül felmondani a szerződést.
  Az elállási/felmondási határidő:
  - szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le,
  - termék adásvételére irányuló szerződés  esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen  Fogyasztó vagy a  Fogyasztó által megjelölt - a fuvarozótól eltérő -  harmadik személy a terméket átveszi.                   
  A lezárt csomagolású DVD, illetve CD  adathordozón értékesített - szerzői jogi védelem alá eső - termékeinkkel  kapcsolatban csak akkor élhet elállási jogával, ha a csomagolást még nem bontotta fel, ezért a csomagolás sértetlenségének ellenőrzésére különösen ügyeljen az átvételkor és, amennyiben sérült a csomagolás,  jelezze a futárnál és nálunk, a terméket ne vegye át, küldje vissza és  új terméket küldünk az ön részére.
  Az elállási jogával ezen termékek kapcsán akkor sem élhet, ha a terméket internetes letöltés útján megvásárolta meg.
                         
  Ha a Fogyasztó elállási/felmondási  jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Vállalkozás címre. Ebből a célból felhasználhatja a Vállalkozás által a visszaigazolásban vagy a Vállalkozás weboldaláról letölthető Elállási/Felmondási  Nyilatkozatmintát is.
                         
  A Fogyasztó határidőben gyakorolja  elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
                         
  Az elállás/felmondás joghatásai:
  Ha a Fogyasztó eláll ettől a  szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a  Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Vállalkozás általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A Vállalkozás a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a  hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
  Termék adásvételére irányuló szerződés esetében, a Vállalkozás a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a Vállalkozás a kettő közül a korábbi időpontot veszi  figyelembe.)
  A Fogyasztó köteles a Vállalkozás számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy  átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
  A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.
  A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
                         
  A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha a Fogyasztó kérte, hogy az elállási/ felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a Fogyasztó köteles a Vállalkozás részére megtéríteni a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük a Fogyasztó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Vállalkozás által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
                                             
  7.) Jótállás
  Hibás teljesítés esetén a Vállalkozás - tekintettel arra, hogy nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket - nem jótállásra köteles.
                                    
  8.) Kellékszavatossági jog az Igénybe vevőnek
  A kellékszavatosság azt jelenti, hogy  bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a Vállalkozás (a termék eladója vagy a szolgáltatásnyújtást teljesítő fél) a termék hibájáért (pontosabban: a vásárláskor a termékben már meglévő hibaok miatt bekövetkező hibáért) kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
                        
  A szavatosság körében fő szabály szerint a vásárló köteles bizonyítani „igazát”, vagyis azt, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat okozta. Szavatosságnál azonban fontos, a fogyasztói szerződésekre irányadó - azaz a Ptk. alapján fogyasztónak nem minősülő vevőre nem vonatkozik ez a szabály - és a fő szabály alól kivételt képező szabály, miszerint a teljesítéstől számított 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a  hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  A Vállalkozás kellékszavatossági felelőssége objektív, vagyis független attól, hogy tudta-e, hogy hibában (pontosabban hibaokban) szenvedő terméket adott el, vagy sem.
                         
  A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.
  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
                         
  Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Ha a jogosult a szavatossági igényét a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a  dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
                           
  Fogyasztókkal kapcsolatos egyéb jogok és kötelezettségek
  A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  - elsősorban kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak - másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
  - másod sorban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
                    
  A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

  A elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető!
      
  Kellékszavatossági igény érvényesítésekor - a szavatossági idő teljes időtartama alatt, azaz itt nincs kivétel - a szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a Vállalkozás a szerződés megkötését vitatja, felhívja a Fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének módjára.
  A szerződés megkötését bizonyítottnak tekinti a Vállalkozás, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja.
                         
  A Vállalkozás a fogyasztói kifogásokat (szavatossági igény bejelentését) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási  igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben  meghatározott  alapján - a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által közzétett - “Jegyzőkönyv a fogyasztói kifogásokról” elnevezésű  dokumentumban rögzíti.
                                  
  9.) Termékszavatossági jog a Fogyasztó részére
  A termékszavatosság alapján a gyártó közvetlenül felel a hibás ingó dolog hibájáért a Fogyasztóval szemben, de csak a jogi értelemben vett Fogyasztóval szemben.                                  
  Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon) hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
                        
  A termékszavatosság a gyártót a termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli. Ezen igényérvényesítési határidő azonban annyiban eltér a kellékszavatossági határidőtől, hogy nem elévülési, hanem jogvesztő, azaz ezt követően már termékszavatossági igényt nem lehet érvényesíteni.
                   
  A termékszavatosságból eredő jogok tulajdonváltozás esetén az új tulajdonost illetik meg.
                      
  A Fogyasztó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
  A gyártótól a Fogyasztó/fogyasztó elsősorban kijavítást kérhet. Ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, vagy a Fogyasztó/fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, akkor cserét kérhet. Azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen értelemszerűen a gyártó és a Fogyasztó/fogyasztó között nem jött létre szerződés, így „pénzátadásra”  vagy szerződéstől való elállásra sem tud sor kerülni.
                         
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
                         
  Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben  érvényesítheti.
                         
  A termékszavatosság a kellékszavatosságtól abban tér el, hogy a termékszavatosság:
  1) kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén áll fenn;
  2) kizárólag fogyasztó érvényesítheti, de az új tulajdonost is megilleti ez a jog (amennyiben fogyasztónak minősül);
  3) közvetlenül a gyártónak (forgalmazónak, importálónak) kell helytállnia;
  4) sokkal szűkebb körben minősül hibásnak a termék, amely alapján a gyártó felelőssége fennáll;
  5) a fogyasztó kizárólag a termék kijavítását vagy kicserélését igényelheti;
  6) végig a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt;
  7) a termékfelelősség alól a gyártó kizárólag a törvényben felsorolt esetekben mentesül;
  8) az igényérvényesítés határideje 2 év, amely a termék forgalomba hozatalától számítódik és jogvesztő (nem elévülési).
                                                
  10.) A Fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama
  Kellékszavatosság
  A Vállalkozás által forgalmazott termékekre vonatkozóan a Fogyasztó - a szerződés teljesítésétől számított két éven belül - kellékszavatossági jogát (kijavítást, cserét, árleszállítást, vagy végső soron el is állhat a szerződéstől) érvényesítheti, amennyiben a termék hibája már a vásárláskor fennállt. Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Fogyasztó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem  érvényesítheti.
                       
  Termékszavatosság
  Amennyiben a Fogyasztó által megvásárolt  ingó dolog a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek nem felelt meg, vagy nem rendelkezett a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, a Fogyasztó termékszavatossági jogával élhet a termék forgalomba hozatalától számított két éven belül (a két év jogvesztő, nem elévülési).
  (Szerződés hiányában a jogvesztő határidő kezdete nem a teljesítés /vásárlás/ időpontja, hanem a gyártó  által történő forgalomba hozatal (amikor a konkrét termék a gyártó fennhatósága alól kikerül, és nem akkor, amikor a terméktípus megjelent a piacon).
                        
  11.) Panaszkezelés
  a. Elsősorban a vállalkozást keresse fel panaszával (a vállalkozás panaszkezelési módja)
  A Vállalkozás arra törekszik, hogy a  Fogyasztó részéről felmerült panaszokat “házon belül” megoldja és a Fogyasztó megelégedésére, a lehető leghamarabb orvosolja azt.
  A Fogyasztó a Vállalkozásnak, illetve a Vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen  kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a Vállalkozással.
  Szóbeli panasz kezelése
  A Vállalkozás a hozzá beérkező szóbeli  panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati  példányát
  a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a fogyasztónak,
  b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a panasz beérkezését követően harminc napon belül  írásban - érdemben - válaszolja meg a fogyasztó részére. Amennyiben a Vállalkozás elutasítja a panaszt, a fogyasztó részére a panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

  A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmazza az alábbiakat:
  a) a fogyasztó neve, lakcíme,
  b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panas  azonnali kivizsgálása lehetséges,
  e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó  aláírása,
  f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a  panasz egyedi azonosítószáma.
                        
  A Vállalkozás a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerinti (a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt) szóbeli (illetve ettől eltérő módon tett) kifogás esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által közzétett jegyzőkönyvet használja.
                         
  Írásbeli panasz esetén
  A Vállalkozáshoz írásban érkezett panaszt a Vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül írásban válaszolja meg és küldi meg egyidejűleg a Fogyasztó részére, ami válasz a panasz elutasítása esetén tartalmazza az elutasítás indoklását is.

  A panasz elutasítása esetén - legyen az  szóbeli vagy írásbeli - a Vállalkozás írásban tájékoztatja a Fogyasztót - elutasító álláspontján, valamint annak indoklásán felül - arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is  kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
                         
  A Vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrizi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

  A Vállalkozás az alábbi elérhetőségein fogadja a fogyasztói panaszokat:
  Postai levelezési cím: Kutyavilág Alapítvány 7632 Pécs, Maléter Pál út 130. 4/15 (személyes ügyfélszolgálatot nem tartunk fent)
  E-mail cím: info@civilshop.hu

  b. Másod sorban vegye igénybe az Online Vitarendezési Platformot
  A hazai vállalkozások kötelesek együttműködni a hazai békéltető testületekkel, máskülönben fogyasztóvédelmi bírságot kapnak. A cégek képviselőinek szintén előnyös az online békéltető honlap, mivel időt, pénzt spórolva nem kell megjelenniük sem nekik, sem pedig a fogyasztónak személyesen. A vitás felek és a testület közötti párbeszéd végig az Interneten keresztül zajlik és a megoldásra irányuló ajánlatukat néhány kattintással teszik meg.
                         
  Az egy egyszerű regisztrációt követő bejelentkezés után könnyű szerrel nyújthatja be panaszát az online békéltető honlapon keresztül. Az így bejelentett panasz a Békéltető Testülethez kerül.
                         
  Miután a békéltető testülethez került az ügy, a vitarendezési eljárásban legkésőbb kilencven napon belül döntés születik, az eljárási határidő meghosszabbításra csak kivételes esetben van mód. Az eljárás teljes egészében az interneten zajlik, ami a legnagyobb előnye ezen vitarendezési eljárásnak, hiszen sem a Fogyasztónak, sem pedig a vállalkozásnak nem kell utaznia, otthonából, az Interneten keresztül folytathatják le a Békéltető Testületi eljárást.

  További információk az Online Vitarendezési Platformról itt található.

  c. Panaszkezelés közvetlenül a Békéltető Testület közreműködésével
  A Vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében - jogszabályi kötelezettségének eleget téve - igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.
                         
  A Testület eljárásának célja, hogy a fogyasztók és a gazdálkodó szervezetek, azaz a vállalkozók között felmerült vitás ügyeket a felek között egyezséggel zárja le. Ha nem jön  létre egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az ügyet, amelynél figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére.
    
  A békéltető testület hatáskörébe az áruk és szolgáltatások
  - minőségével, biztonságosságával,
  - és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
  - valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével
  kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.
                        
  Ez azt jelenti, hogy amennyiben akár adás-vételi, akár vállalkozói szerződés alapján nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályokban, illetve a szerződésben foglaltaknak a vevő, illetve a megrendelő a Békéltető Testülethez fordulhat. Fontos tehát, hogy a békéltetést csak a fogyasztó, mint magánszemély kezdeményezheti.

  A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület címe:
  Baranya Megyei Békéltető Testület
  Címe: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
  telefonszáma: +36/72-507-154
  telefaxszáma: +36/72-507-152
  mobil: +36/20/283-3422
  e-mail címe: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu
  web: www.pbkik.hu, www.pecsikamara.hu, www.baranyabekeltetes.hu
  Az ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási rendje:
  H-CS:   08.30-15.00
  P:      08.30-12.00
          
  További információk a Békéltető Testületekről itt található.
                         
  d. Végső esetben forduljon a Hatósághoz
  Amennyiben panaszát nem sikerült orvosolnia sem a Vállalkozásnak, sem a Békéltető Testületnek, végső megoldásként forduljon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

  A Hatóság elérhetősége:
  Baranya Megyei Kormányhivatal
  Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
  Cím: 7630 Pécs, Hengermalom utca 2.
  Levélcím: 7602 Pécs 2., Pf.:315
  Telefon: 06-72-520-444
  Fax: 06-72-332-005
  E-mail: muszak@baranya.gov.hu
                         
  e. És, ha már nem maradt más megoldás, - legvégső esetben - forduljon Bírósághoz
  Amennyiben fenti eljárások nem vezetnek eredményre, a szerződésszegés tényének és a szavatossági igény jogosságának megállapítása érdekében forduljon - lakhelye szerint illetékes - Bírósághoz.
                      
  12.) Adatvédelem
  A Vállalkozás az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Fogyasztó hozzájárulása nélkül, jogszabály alapján kezelheti a Fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
                        
  A Vállalkozás, a Fogyasztó által  megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített tartalom szerint kezeli.

  Az Adatkezelési Tájékoztató itt érhető el.
                   
  13.) A szerződés hatálya
  Jelen ÁSZF 2018. július 08. napján került közzétételre.
  Jelen ÁSZF, mint elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az igénybe vevő  számára hozzáférhetővé válik és
  - termék adás-vételére irányuló szerződés esetén határozatlan időre jön létre, visszavonásig vagy újabb verziószámmal megjelölt ÁSZF közzététele napjáig marad hatályban, illetve
  - szolgáltatás nyújtására irányuló szerződéskötés esetén határozott-, egy év időtartamra jön létre, a határidő lejártakor nem alakul át határozatlan idejű szerződéssé, ezen időpontban hatályát veszti és megszűnik. Az előfizetés vagy határozott időre szóló szolgáltatás igénybevételére kötött szerződések esetében, amennyiben a regisztrált tag a tagság megszűntetésére irányuló kérelmet nyújt be a Vállalkozáshoz, az azonnali hatályú felmondásának minősül, Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató átalánykártérítésként jogosult.
                                           
  14.) Záró rendelkezések
  A Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et.

  Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása (kivéve:  ÁSZF és a weboldal tájékoztatónak kizárólag saját céllal történő letöltése és tárolása), feldolgozása és értékesítése a Vállalkozás írásos hozzájárulása nélkül.
                        
  Abban az esetben, ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
                         
  Amennyiben a Vállalkozás az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás, csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
                         
  A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
                         
                         
  2018 Minden jog fenntartva!  


  .  Kapcsolat:

  Email: info@civilshop.hu

  Telefon: 06 20 6615533
  (munkanapokon 10.00-16.00)

  Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz